6290 หัวตัดสำหรับงานพิเศษ

HARRIS 6290

หัวตัดสำหรับแก๊สแออกซิเจน - อะเซทิลีน 6290 หัวตัดสำหรับงานพิเศษ (Specialty Tips)

6290 หัวตัด (Cutting Tip)

HARRIS 6290 หัวตัด

หัวตัดสำหรับแก๊สออกซิเจน - อะเซทิลีน 6290 หัวตัด (Cutting Tip)

J-63/ J-143-5 หัวเผาชนิดเปลวไฟหลายชั้น (Multiflame heating)

HARRIS J-63/ J-143-5

อุปกรณ์ชุดต่อด้าม J-63/ J-143-5 (Multiflame heating)

ชุดหัวเชื่อม HARRIS

23-A-90/5090 1390/1390N 0090 L-19 L-43

อุปกรณ์ชุดต่อด้าม ชุดหัวเชื่อม (Welding Tips Assemblies)สินค้าใหม่

ประเภทสินค้า