133 ด้ามตัด (Cutting torch)

HARRIS 133

ด้ามตัดสำหรับเครื่องตัด 133 ด้ามตัด (Machine Cutting Equipment)

198 ด้ามตัด

HARRIS 198

ด้ามตัดสำหรับเครื่องตัด 198 ด้ามตัด (Cutting torch)

ก้านต่อหัวเชื่อม / หัวเผา (Tip Tubes)

HARRIS 8593/ D-50-C

อุปกรณ์ชดต่อด้าม ก้านต่อหัวเชื่อม / หัวเผา (Tip Tubes)

H-19-2E

HARRIS H-19-2E

อุปกรณ์ชุดต่อด้าม H-19-2E

E-43

HARRIS E-43

อุปกรณ์ชุดต่อด้าม E-43 (Accessories)

ชุดเชื่อมต่อด้าม 19-6S LPG

HARRIS 19-6

ชุดต่อด้าม 19-6 (Torch Handle Attachment)

ชุดเชื่อมต่อด้าม 19-6 AC (1390)

HARRIS 19-6

ชุดต่อด้าม 19-6 (Torch Handle Attachment)

ชุดเชื่อมต่อด้าม 19-6F AC

HARRIS 19-6

ชุดต่อด้าม 19-6 (Torch Handle Attachment)



สินค้าใหม่

ประเภทสินค้า