BrazeTec 5009

BrazeTec 5009

ลวดเชื่อมเงินผสมแคดเมียม 50%

BrazeTec 4505

BrazeTec 4505

ลวดเชื่อมเงินผสมแคดเมียม 45%

BrazeTec 4003

BrazeTec 4003

ลวดเชื่อมเงินผสมแคดเมียม 40%

BrazeTec 3464

BrazeTec 3464

ลวดเชื่อมเงินผสมแคดเมียม 34%

BrazeTec 3003

BrazeTec 3003

ลวดเชื่อมเงินผสมแคดเมียม 30%

BrazeTec 2201

BrazeTec 2201

ลวดเชื่อมเงินผสมแคดเมียม 22%

BrazeTec 2002

BrazeTec 2002

ลวดเชื่อมเงินผสมแคดเมียม 20%สินค้าใหม่

ประเภทสินค้า