6290 หัวตัดสำหรับงานพิเศษ

HARRIS 6290-GG/6290-2NFFR (Cutting Tip)

หัวตัดสำหรับแก๊สออกซิเจน-โพรเพน 6290 หัวตัด (Cutting Tip)

6290 หัวตัด

6290-NX/NFF หัวตัด (Cutting Tip)

หัวตัดสำหรับแก๊สออกซิเจน-โพรเพนสินค้าใหม่

NKK ขนาด(50x25mm.)

NKK ขนาด(50x25mm.)

NKK ขนาด(40x25mm.)

NKK ขนาด(40x25mm.)

ประเภทสินค้า