ใบตัด-ใบเจียร์


NKK (AC60) 7"X2 mm.
Tag : NKK AC60


แผ่นเจียรเหล็กบาง NKK (AC60) 7"X2 mm.
ใบเจียรบาง 7" สำหรับงานเจียรเก็บรายละเอียดที่ต้องใช้แรงกดสูง หรือเจียรเนื้อสัมผัสเล็กๆได้ดี
ราคา 1,200.00 บาท
ขนาดบรรจุ 50 แผ่น/กล่องสินค้าใหม่

NKK ขนาด(50x25mm.)

NKK ขนาด(50x25mm.)

NKK ขนาด(40x25mm.)

NKK ขนาด(40x25mm.)

ประเภทสินค้า