6290 หัวตัดสำหรับงานพิเศษ

HARRIS 6290-GG/6290-2NFFR (Cutting Tip)

หัวตัดสำหรับแก๊สออกซิเจน-โพรเพน 6290 หัวตัด (Cutting Tip)

6290 หัวตัด

6290-NX/NFF หัวตัด (Cutting Tip)

หัวตัดสำหรับแก๊สออกซิเจน-โพรเพนสินค้าใหม่

Hypertherm Powermax 1250 G3 Series

Powermax 1250 G3 Series

Handheld or mechanized plasma system for cutting and gouging metal

Hypertherm Powermax 45

Powermax 45

Handheld or mechanized plasma system for cutting and gouging metal

ประเภทสินค้า