ลวดเซาะร่อง IBI GOUGING CARBONS

ขนาด (5X15X305 mm.)

ขนาด (5X15X305 mm.)

ลวดเซาะร่อง IBI GOUGING CARBON

ขนาด (10X430mm)

ขนาด (10X430mm)

ลวดเซาะร่อง IBI GOUGING CARBONS

ขนาด (9.5X305 mm.)

ขนาด (9.5X305 mm.)

ลวดเซาะร่อง IBI GOUGING CARBONS

ขนาด (8.0X305 mm.)

ขนาด (8.0X305 mm.)

ลวดเซาะร่อง IBI GOUGING CARBONS

ขนาด (5.0X305 mm.)

ขนาด (5.0X305 mm.)

ลวดเซาะร่อง IBI GOUGING CARBONS

ขนาด (6.5X305 mm.)

ขนาด (6.5X305 mm.)

ลวดเซาะร่อง IBI GOUGING CARBONS

ขนาด (10X305 mm.)

ขนาด (10X305 mm.)สินค้าใหม่

Hypertherm Powermax 1250 G3 Series

Powermax 1250 G3 Series

Handheld or mechanized plasma system for cutting and gouging metal

Hypertherm Powermax 45

Powermax 45

Handheld or mechanized plasma system for cutting and gouging metal

ประเภทสินค้า