133 ด้ามตัด (Cutting torch)

HARRIS 133

ด้ามตัดสำหรับเครื่องตัด 133 ด้ามตัด (Machine Cutting Equipment)

198 ด้ามตัด

HARRIS 198

ด้ามตัดสำหรับเครื่องตัด 198 ด้ามตัด (Cutting torch)

ก้านต่อหัวเชื่อม / หัวเผา (Tip Tubes)

HARRIS 8593/ D-50-C

อุปกรณ์ชดต่อด้าม ก้านต่อหัวเชื่อม / หัวเผา (Tip Tubes)

H-19-2E

HARRIS H-19-2E

อุปกรณ์ชุดต่อด้าม H-19-2E

E-43

HARRIS E-43

อุปกรณ์ชุดต่อด้าม E-43 (Accessories)

ชุดเชื่อมต่อด้าม 19-6S LPG

HARRIS 19-6

ชุดต่อด้าม 19-6 (Torch Handle Attachment)

ชุดเชื่อมต่อด้าม 19-6 AC (1390)

HARRIS 19-6

ชุดต่อด้าม 19-6 (Torch Handle Attachment)

ชุดเชื่อมต่อด้าม 19-6F AC

HARRIS 19-6

ชุดต่อด้าม 19-6 (Torch Handle Attachment)สินค้าใหม่

Hypertherm Powermax 1250 G3 Series

Powermax 1250 G3 Series

Handheld or mechanized plasma system for cutting and gouging metal

Hypertherm Powermax 45

Powermax 45

Handheld or mechanized plasma system for cutting and gouging metal

ประเภทสินค้า