6290 หัวตัดสำหรับงานพิเศษ

HARRIS 6290

หัวตัดสำหรับแก๊สแออกซิเจน - อะเซทิลีน 6290 หัวตัดสำหรับงานพิเศษ (Specialty Tips)

6290 หัวตัด (Cutting Tip)

HARRIS 6290 หัวตัด

หัวตัดสำหรับแก๊สออกซิเจน - อะเซทิลีน 6290 หัวตัด (Cutting Tip)

J-63/ J-143-5 หัวเผาชนิดเปลวไฟหลายชั้น (Multiflame heating)

HARRIS J-63/ J-143-5

อุปกรณ์ชุดต่อด้าม J-63/ J-143-5 (Multiflame heating)

ชุดหัวเชื่อม HARRIS

23-A-90/5090 1390/1390N 0090 L-19 L-43

อุปกรณ์ชุดต่อด้าม ชุดหัวเชื่อม (Welding Tips Assemblies)สินค้าใหม่

Hypertherm Powermax 1250 G3 Series

Powermax 1250 G3 Series

Handheld or mechanized plasma system for cutting and gouging metal

Hypertherm Powermax 45

Powermax 45

Handheld or mechanized plasma system for cutting and gouging metal

ประเภทสินค้า